Pravidla soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů a fotografií

 

V rámci soutěžního portálu se hraje o nejlepší fotografické příspěvky.

 1. Herní portál bude spuštěn v období od 1. května 2019 do 31. srpna 2019. V období od 1. května 2019 do ukončení budou účastníci moci soutěžit o letní Prima ceny (1. cena – chladící taška plná Prima zmrzlin + Prima věci do kuchyně, 2. a 3. cena balíček Prima cen )
 2. V soutěži Mrožova letní fotosoutěž mohou účastníci zasílat své soutěžní fotografie včetně popisku zážitku, každé soutěžní kolo na určité téma. Každé soutěžní kolo může být odeslán pouze jeden příspěvek z jedné emailové adresy . Fotografie budou v rámci daného kola zahrnuty do soutěže, pokud budou zobrazovat některý z produktů Prima zmrzlina v souladu s daným tématem. Fotografie nevhodného obsahu nebudou zařazeny do soutěže. Velikost souboru fotografie nesmí přesáhnout 5MB. V rámci každého kola bude porotou zvolen jeden hlavní vítěz, který obdrží výhru.
 3. Soutěžní kolo trvá vždy dva týdny, v následujícím týdnu jsou vyhlášeni výherci.
 4. Soutěžní příspěvky, které budou svojí povahou či obsahem nevhodné, nebudou evidovány.
 5. Soutěžící musí být občané ČR či SR a musí disponovat platnou e-mailovou adresou, v případě nesoutěžících hráčů podmínka státní příslušnosti není.
 6. Organizátor si vyhrazuje právo na úpravu období spuštění herního webu.
 7. Organizátor si vyhrazuje právo nejen smazat nežádoucí obsah, ale i následně zrušit uživatelský účet k němu vázaný.
 8. Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva kdykoliv ji bez náhrady zrušit.
 9. Organizátor si vyhrazuje právo zveřejnit jména výherců.
 10. Výherci soutěže budou vybráni odbornou porotou ze všech zaslaných a schválených soutěžních příspěvků daného kola.
 11. Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zasílány na uvedený e-mail. Výzva na dodání údajů pro předání ceny bude výhercům zaslána dvakrát. Výhry budou předány na základě předávacího protokolu. V případě, že výherce nebude reagovat ani na druhou výzvu ohledně poskytnutí údajů do týdne po zaslání této výzvy, výhra tímto propadá ve prospěch provozovatele soutěže.
 12. Ceny jsou nepřenosné, není možné směnit je za peníze a jsou soudně nevymahatelné.
 13. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit ceny v případě potřeby cenami v adekvátní hodnotě.
 14. V případě sporu si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 15. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 16. V případě sporu si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 17. Účastník soutěže tímto poskytuje organizátorovi souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, telefon, e-mailovou adresu a adresu pro zaslání případné výhry, zpracovávat pro další marketingové účely.
 18. Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje shora uvedené společnosti souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využila pro potřeby obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.
 19. Organizátorem je obchodní společnost Bidfood Czech Republic s.r.o., IČ 282 34 642, V Růžovém údolí 553, 278 01 Kralupy nad Vltavou
 20. Odesláním formuláře soutěžící poskytuje souhlas se zpracováním osobních údajů a fotografií.

 

 

Soutěžící souhlasí s tím, aby společnost Bidfood Czech Republic s.r.o., se sídlem V Růžovém údolí 553, Mikovice, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 282 34 642, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 134253 (dále jen „Společnost“), jako správce osobních údajů, zpracovávala a případně pořídila osobní údaje v podobě fotografií a/nebo videozáznamů zachycujících danou osobu, případně i spolu s uvedením jména, příjmení a pracovní pozice (dále jen „Osobní údaje“), a to pro účely marketingu a realizace konferencí a školení. Osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně, a to na dobu tří let od udělení tohoto souhlasu.

Soutěžící prohlašuje, že si je vědom svých zákonných práv na přístup k Osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, práva vznést námitku proti zpracování, práva na přenositelnost údajů, jakožto i možnosti tento souhlas kdykoli odvolat. Rovněž bere na vědomí, že odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).

Více informací o zpracování osobních údajů ve Společnosti se nachází v Zásadách ochrany osobních údajů, zveřejněných na www.bidfood.cz/gdpr-odberatele. Svá práva může uplatnit zasláním žádosti způsobem v těchto Zásadách vymezeným.