Společenská odpovědnost

Podpora Českého potravinářského průmyslu:

Český potravinářský průmysl má dlouhou historii a zmrzliny Pegas, Mrož, Kuba, Paráda a další zmrzliny Prima jsou již od založení naší zmrzlinové značky vyráběny v naší potravinářské továrně v Opavě. Není vždy jednoduché, jakožto čeští potravináři, konkurovat globálním značkám a výrobcům, kteří vyrábí své zmrzliny pro celou Evropu, či dokonce svět, a mají tedy mnohem větší odbyt a mohou si tak dovolit zásadně vyšší investice do marketingu. I proto je pro zachování českého potravinářského průmyslu velmi důležité nákupní chování spotřebitelů, a především to, aby si české výrobky skutečně kupovali.

Koupí zmrzlin Prima podporujete domácí potravinářský průmysl, podporujete zaměstnance v České republice a pomáháte nám investovat do dalšího zlepšování naší zmrzlinové továrny v Opavě. Naší odpovědností vyplývající z našeho Etického kodexu je, aby bylo s našimi zaměstnanci, ať jsou to již pracovníci ve výrobě, řidiči, skladníci, či administrativní pracovníci, vždy důstojně zacházeno, měli férové a důstojné platové a pracovní podmínky, a abychom se investicemi snažili jejich práci zpříjemňovat.

Snižování uhlíkové stopy:

Není žádným tajemstvím, že potravinářské produkty se do ČR, napříč ČR a až ke koncovým zákazníkům dopravují nákladními automobily poháněnými fosilními palivy. Jakožto vnitrozemská země bez přímého přístupu k námořním přístavům a bez vyvinuté alternativní metody dopravy potravin z výroby na poličky obchodů, je Česká republika na nákladních autech prozatím závislá.

Nicméně i zde lze omezit dopad na životní prostředí, a to především koupí českých výrobků, jejichž cesta k zákazníkovi je kratší než u dovozových, které se často vozí stovky, či dokonce tisíce kilometrů po evropských dálnicích. Naším závazkem je snaha kdekoliv je to možné zkrátit náš dodavatelský řetězec nákupem českých surovin pro výrobu zmrzlin Prima. Pokud to nelze, snažíme se nakupovat z geograficky co nejbližších lokalit. Doprava zmrzlin Prima v rámci ČR pak zaručí menší uhlíkovou stopu, než u zmrzlin vyrobených v zahraničí a převážených na centrální sklady v ČR před finálním rozvozem k zákazníkům.

Certifikované kakao na zmrzlinách Prima: Rainforest Alliance Certified TM

Tímto logem jsou označovány zmrzliny, které jsou vyrobeny z kakaa a které pochází z farem a lesů

certifikovaných Aliancí na ochranu deštných pralesů. Tyto farmy a lesy musí být obhospodařovány v souladu s přísnými směrnicemi Sítě pro udržitelné zemědělství (SAN: Sustainable Agriculture Networks). V praxi to znamená, že farmáři a jejich rodiny hospodaří v důstojných a bezpečných podmínkách a dostávají za pěstování kakaa pro zmrzliny Prima férově zaplaceno.

Tito farmáři také hospodaří ohleduplným způsobem zaručujícím ochranu volně žijících živočichů a životního prostředí. Zavázali jsme se, že do konce roku 2021 plošně přejdeme na všech zmrzlinách Prima obsahujících kakao, které vyrábíme k používání pouze Rainforest Alliance certifikovaného kakaa.

Nepoužíváme palmový olej

Palmový olej, jakožto surovina pocházející z palmy olejné, je v potravinářství mimořádně běžnou příměsí. Nicméně pěstování palmy olejné v industriálním měřítku je zodpovědné za mýcení mimo jiné Indonéských pralesů (kupříkladu postupné odlesnění Bornea) a nahrazení pralesů monokulturami právě palmy olejné. Toto dále vede ke snížení druhové diverzity v dotčených lokalitách. Jako součást závazku Primy směrem ke společenské odpovědnosti a udržitelnosti jsme se zavázali palmový olej v našich výrobcích přestat používat úplně. V našich zmrzlinách, které v Opavě vyrábíme, tedy palmový olej již nenajdete.

Projekt Kukang

Již před několika lety jsme se stali, ve spolupráci s několika českými zoologickými zahradami, partnerem projektu The Kukang Rescue Program. Hlavním záměrem tohoto projektu je zamezení nezákonného obchodu s divokými zvířaty a ochrana zejména ohroženého druhu poloopic – outloně váhavého (Nycticebus coucang) a outloně sumaterského (Nycticebus hilleri) v Indonésií.

Mezi základní cíle tohoto projektu patří spolupráce s místními vládními agenturami, komunitami a jejich podpora a vybudování indonéského týmu, který bude řešit většinu ochranářských aktivit spojených s outloni.

Hlavními příčinami ohrožení outloňů je jejich odchycování a pašování jako „domácích mazlíčků“, a také ničení a ztráta životního prostředí za účelem zakládání plantáží s palmou olejnou.

Z každého prodaného Mrože u vybraných zákazníků, kteří se na projektu The Kukang Rescue Program podílí, přispíváme jednou korunou. Naším dlouhodobým cílem je pomoci umožnit stavbu prvního záchranného centra na Sumatře, které se bude specializovat na záchranu outloňů ve volné přírodě a na boj s pytláctvím a pašeráctvím.

Česká zmrzlina

Vyrobena s láskou

Poctivé ingredience